Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Foss skole. Kretsen ble overført til Bustad skole i 1933. Huset er bygget i 1884, og det er overlatt kretsen som forsamlingshus. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Blørstad skole. Kretsen omfatter: Romedal, Sjølingstad, Vallehei, Blørstad, Eikeland øvre, Støle og Grundeland. Huset er bygget i 1894. Kretsen ble sentralisert til Nyplass i 1956. Huset er overlatt kretsen som forsamlingshus. Klassedeling: Udelt og 2-delt. Lærer lengst ansatt: W. O. Skyllingstad. Siste lærer ved skolen: Sverre Romedal. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Brastad skole. Kretsen omfatter: Brastad, Risdal, Åsan, Hægland, Vestre Egebø og Eikeland ytre. Huset er bygget i 1915. Siste skoleår i huset 1959/60. Huset er overlatt kretsen til forsamlingshus. Klassedelingen har skiftet mellom samlet og 2-delt. Lærer O. Kallevik har vært ansatt i kretsen i mange år. Siste lærer ved skolen: Gusta Hægland. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Håland skole. Kretsen omfatter: Håland, Øvre og ytre Flottorp, Brandsdal og Botnan. Huset er bygget i 1896. Kretsen ble sentralisert til Byremo i 1957 og huset ble revet 1965. Klassedeling: 2-delt. Abraham Iversen var kretsens lærer i mange år. Siste lærer ved skolen: John Aurebekk. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Koland skole. Kretsen omfatter: Tønnesland, Sølvskar, Koland, Ødegård austre, Ask, Sundbø og Lie. Huset er bygget i 1891. Siste skoleår i huset 1961. Klassedeling: samlet. Kretsens siste lærer var Gustav Bjørkeli. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  grusveier
  veier
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Ågedal skole. Kretsen omfatter: Ågedal, Daland, Flåt, Langåsen, Ødegård. Huset er bygget i 1891. Siste skoleår i huset 1963. Klassedeling: udelt. Lærer lengst ansatt: Knut Ask har vært ansatt i kretsen i 39 år, fra 1924 til 1963. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  grusveier
  veier
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Laudal skole. Kretsen omfatter: Laudal, Sveinall, Fjellestad, Øvre Laudal, Koland, Mjåland, kalvekleiv, Apesland, Heråsen og Bjørnestøyl. Huset er bygget i 1897. Nedlagt som skolehus i 1958 og hele huset er nå innredet til kommunale kontorer. Klassedeling har vært 3-delt, unnat de siste år som var 4-delt. Lærer Tobias K. Steinsland har vært ansatt i kretsen i 44 år, og han var også siste lærer ved skolen. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  grusveier
  veier
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Breland skole. Kretsen omfatter: Breland, Bjørnestøl, Krossen, Fladeli, Villehei, Skår. Huset er bygget i 1882. Siste skoleår i huset 1957/58 Huset er overlatt til kretsen som forsamlingshus. Klassedeling: samlet. Frk. Olevine Fidjestøl har vært lærer i kretsen vel 30 år. Siste lærer ved skolen: Ragnar Fidjestøl. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Haddeland skole. Kretsen omfatter: Spetland, Lian, Løvstø ytre, Mosland, Kjær, Undal Haddeland, Soteland, Tjortedal, Nyvoll, Leirkjær. Huset er bygget i 1888 på Kjær og ble flyttet til Fidjane 1931. Siste skoleår i huset 1957/58. Kretsen ble sentralisert i 1958. Klassedeling: udelt. Huset eies fortsatt av kommunen og brukes av kretsen til møter. Lærer lengst ansatt: Karl Hvidbergskaar 1873-1920, Guttorm Spetland 1921-51. Siste lærer ved skolen: Thor Aadnevik. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1964.
 • Ukjent
  bygninger
  grusveier
  skoler
  trebygninger
  veier
  Dyrstad skole. Skjernøy kret. Der var opprinnelig to skolekretser på Skjernøy, Farestad og Dyrstad med hvert sitt skolehus. Dyrstad krets ble nedlagt i 1927 og elevene ble overført til Farestad som nå fikk navnet Skjernøy krets. Dette bildet viser skolehuset på Dyrstad, og det er bygget i 1884. Brukes nå som forsamlingshus. Lærere ved Dyrstad skole var i mange år Julius Tobiassen og frk. Amalie Jakobsen. Det første skolehus på Farestad ble ødelagt ved brann, og i 1932 kunne den nye Skjernøy skole tas i bruk som skole for hele øya. Siste skoleår i huset blir 1965/66, og kretsen blir da overført til Ime sentralskole. Det er ennå ikke bestemt hva huset skal brukes til. Klassedeling er 2-delt. Lærer Georg Berge har vært ansatt i kretsen i 36 år. Siste lærer i kretsen: Per Kjell Larsen. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Skogsøy skole. Kretsen omfatter kun Skogsøy. Husets er bygget 1908.. Siste hele skoleår i huset 1957/58, da elevene ble overført til Landøy skole. Klassedeling: samlet. Lærer Laurits Fuglevik har vært ansatt i kretsen i 44 år, fra 1884 til 1928. Siste lærer i kretsen var fru Berglioth Giertsen. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  driftsbygninger
  eneboliger
  gårder
  gårdsbruk
  heier
  jordbruk
  jorder
  kirker
  kort
  prospektkort
  sletter
  trebygninger
  trehus
  åkre
  Prospektkort fra Hølen i Spangereid. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  kunstverk
  minnesmerker
  monumenter
  sokkeler
  Gustav Vigelands monument over Peder Claussen. På sokkelen står: Peder Claussøn Friis. ORA ET LABORA. På siden t.v.: Født 1545 i Eigersund. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  broer
  bygder
  bygninger
  elver
  eneboliger
  grusveier
  heier
  jordbruk
  jorder
  kort
  prospektkort
  veier
  Prospektkort fra Vigeland fra Valle-siden, ca. 1955. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  bygder
  elver
  heier
  jordbruk
  jorder
  åkre
  Elven fra bygrensen og oppover. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  badestrender
  fyrlykter
  heier
  mennesker
  sandstrender
  strender
  Fra Sjøsanden, 1915. Fyrlykta på Sjøsanden kalles "Bestemor". Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  bygninger
  kort
  lysthus
  prospektkort
  skog
  trær
  vedstabler
  Prospektkort fra Furulunden. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  biler
  brosteiner
  brosteinsgater
  byer
  bygninger
  damer
  drosjeholdeplasser
  drosjer
  fiskebrygger
  gater
  kinematografer
  kinoer
  menn
  mennesker
  motorkjøretøyer
  trebygninger
  Prospektkort fra Bryggen, ca. 1925-30. Drosjeholdeplassen var da ved Fiskebryggen. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  brosteiner
  brosteinsgater
  butikker
  byer
  bygninger
  fontener
  forretninger
  gater
  hus
  kort
  mennesker
  prospektkort
  sykler
  trapper
  trebygninger
  trehus
  "Lindesnes" 15/1-1917: "G. O. Saanums hus, Store Elvegt. 23a, er solgt til Marnar og Undals mållag til Bondeheim for kr. 60.000,-. Saanum kjøpte eiendommen i 1909 for kr. 25.000,-. Eiendommen overtas 1/10-1917. Huset er bygget i 1756 av "Gierts Kari", Karen Tørrisdatter Nedenes, i tilslutning til familiens hovedsete, Store Elvegt. 31, Lohnes hus. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  biler
  butikker
  byer
  bygninger
  forretninger
  gater
  hoteller
  hus
  kort
  kunstnere
  kunstverk
  malere
  mennesker
  motorkjøretøyer
  murbygninger
  murhus
  prospektkort
  sykler
  trebygninger
  trehus
  I "Lindesnes" for 17.01.1917 står: "Avdøde Peter Lohnes hus, Store Elvegate 17, er solgt til kjøbmand Adolf Sørensen for kr. 35.100,-." Huset solgtes i juni samme år til Holme, Halsaa og Hartmark Foreningsbank for kr. 53.000,-. Da huset ble solgt til banken så det ut som på bildet fra Tidemands plass omkring 1930. Huset ble revet våren 1957, og i april 1958 flyttet Halse Sparebank inn i sitt nye 3. etasjes betonghus. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  byer
  bygninger
  gater
  hoteller
  hus
  mennesker
  parafinlamper
  stiger
  trapper
  trebygninger
  trehus
  Ytre del av Store Elvegate med Viktoria Hotel i forgrunnen til venstre. I "Lindesnes" 08.09.1916 stod følgende notis: "Viktoria Hotel er i disse dager solgt til kjøbmand Hans G. Nilsen." På dette bildet vises datidens gatebelysning: Parafinlampen med stigen hengende i stativet. Stigen bruktes av konstabelen når hant tente lampen om kvelden og slukket den om morgenen. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.