Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Atelier Jensen
  byer
  bygninger
  elvemunninger
  elver
  eneboliger
  fabrikkbygninger
  fabrikker
  fabrikkpiper
  hav
  heier
  hus
  sjø
  trebygninger
  trehus
  Parti fra Nedre Malmø, 1928. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1962-63.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Foss skole. Kretsen ble overført til Bustad skole i 1933. Huset er bygget i 1884, og det er overlatt kretsen som forsamlingshus. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Blørstad skole. Kretsen omfatter: Romedal, Sjølingstad, Vallehei, Blørstad, Eikeland øvre, Støle og Grundeland. Huset er bygget i 1894. Kretsen ble sentralisert til Nyplass i 1956. Huset er overlatt kretsen som forsamlingshus. Klassedeling: Udelt og 2-delt. Lærer lengst ansatt: W. O. Skyllingstad. Siste lærer ved skolen: Sverre Romedal. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Brastad skole. Kretsen omfatter: Brastad, Risdal, Åsan, Hægland, Vestre Egebø og Eikeland ytre. Huset er bygget i 1915. Siste skoleår i huset 1959/60. Huset er overlatt kretsen til forsamlingshus. Klassedelingen har skiftet mellom samlet og 2-delt. Lærer O. Kallevik har vært ansatt i kretsen i mange år. Siste lærer ved skolen: Gusta Hægland. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.
 • Ukjent
  bygninger
  skoler
  trebygninger
  Håland skole. Kretsen omfatter: Håland, Øvre og ytre Flottorp, Brandsdal og Botnan. Huset er bygget i 1896. Kretsen ble sentralisert til Byremo i 1957 og huset ble revet 1965. Klassedeling: 2-delt. Abraham Iversen var kretsens lærer i mange år. Siste lærer ved skolen: John Aurebekk. Eivind Reierson er ansvarlig for tekst, skrevet i 1963-65.