Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Nøkkelord:
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10154.tif
 • Den Indre Sjømannsmisjons Bethelskip Elieser i Lillesand havn. De begynte virksomheten i 1903 med et nedrigga seilskip som ble slept fra havn til havn i de nordligste fylkene for å holde misjonsmøter for sjøfolk og fiskere. Siden har misjonen hatt flere slike skip. I bakgrunnen ses hus i Strandgata og S.N. Hansens eiendom t.h. Lillesand kirke er byd i 1889. Fiskebrygga t.v.
  Nøkkelord: Bethelskip, Den Indre Sjømannsmisjon, Elieser, Fiskebrygga, havn, S.N. Hansens hus, Strandgata
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10151.tif
 • Bildet tatt fra Batteriheia. Lillesand kirke i bakgrunnen. Kommunebrygga (Tømmerbrygga) t.v., S.N. Hansens sagbruk t.h.
  Nøkkelord: brygger, Kommunebrygga, Lillesand havn, Lillesand kirke, Lillesand sentrum, Tømmerbrygga
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10155.tif
 • Lofthus ved Viadukten slik det så ut rundt 1920.Vardåsen i bakgrunnen.De fem husene i forgrunnen måtte vike for Stamveien som kom i 1960. Tvers over jordene går jernbanelinja til Lillesand-Flaksvatnbanen.
  Nøkkelord: husklynge, jernbanelinje, Lofthus, Vardåsen
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10162.tif
 • Prospektkort til frøken Agnethe Johnsen, Lillesand fotograiske atelier. Avsender Anna og Marie (søstre til adressaten).
  Nøkkelord: barneportrett, blondekrage, blondekyse, knappestøvler, portrett, prospektkort, puffermer
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10168.tif
 • Fotograf Marie Johnsen skriver på kortet at de to herrene heter Lars og Jens.
  Nøkkelord: grime, herre sommerhatt, hester, rytter
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10171.tif
 • Kirka er bygd i 1889, arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Interiørbilde. Kor og altertavle. Altertavlen har nygotisk omramming, maleri av Christan Brun, kopi av et maleri av Bernhard Plockhorst fra 1883. Originalen befinner seg i Hannover. Prekestolen er også tegnet av arkitekten. Den var atskillig høyere fra først av.
  Nøkkelord: alterduk, alterring, altertavle, glassmaleri, kirke, Lillesand kirke, prekestol, prospektkort
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10173.tif
 • 4 søstre fra Lillesand: Marie, Anna, Elisabeth og Agnethe Johnsen. "Til bryllupsfest" Bildet sansynligvis tatt på Grønbo.
  Nøkkelord: gruppebilde, Grønbo, hagebenk, hårfrisyre 1925, kjolemote 1925, ondulering, skomote 1925
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10175.tif
 • Slik kunne unge damer kle seg for en spasertur i skogen, sannsynligvis i Holta. Tatt rundt 1895. Da var hardangerdrakten, som dama t.h. bærer, blitt populær. På baksiden: Tellefsen, Anna og Petronelle, Brita Lyslua(?) hos Taraldsen.
  Nøkkelord: bunad, damer, gruppebilde, hattemote 1895, Holta, kjolemote 1895, parasoll, skog, skogstur
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10176.tif
 • Privat prospektkort av ei jakt som er fortøyd til ´Holmen´, hvor den er hjemmehørende. Usikkert sted, men kan være i Høvåg/Lillesand. Kortet er sendt fra bror til Johan Arnt Johnsen i Brooklyn, USA, som gebursdagshilsen (f 31.10.1882).
  Nøkkelord: jakt, prospektkort, robåt, skute
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10182.tif
 • Privat prospektkort til Johan Arnt Johnsen i USA fra søster Marie i Lillesand. Motivet er ikke omtalt. Hageselskap på Grønbo i 1908.
  Nøkkelord: gruppebilde, hageselskap, hattemote 1908, kaffebord, klesmote 1908, nakkehatt, stettefat
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10183.tif
 • Privat prospektkort av Anna Johnnsen, Lillesand og Frk. Myrslo (som trykker av et bilde av dem selv). Sendt til Agnethe Johnsen, Frk Jensens atelier, Sarpsborg.
  Nøkkelord: damer, draktmote 1909, hattemote 1909, overtrukne knapper, portrett
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10185.tif
 • Gården Lille Nygård er skilt ut fra Nygård. Tilhørte familien Stiansen, en av dem var Bent (Stiansen) Nygaard. Bildet er tatt i slåttonna av hans etterkommere i 1909.I 1928 ble det bygd kvist på framsida. Eiere i dag er Signe og Tov Martin Hansen.
  Nøkkelord: barnetøy 1909, eng, hattemote 1909, klesmote 1909, Lille Nygaard, prospektkort, rive, slåttonn, stakittgjerde
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10186.tif
 • 17. mai 1913. Bildet er tatt i Øvregate mot Strygebolten. Toget kommer fra Østregate. Posthuset til høyre. Legg merke til grusvei og rennestein.
  Nøkkelord: 17. mai, fane, grusvei, hattemote 1913, jernrekkverk, klesmote 1913, messingkuler, norsk flagg, Posthuset, rennestein, Strygebolten, telegrafstolpe, Øvregate
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10187.tif
 • To hele bygninger nederst i Østregate (vestre side) brant ned i mars 1913. Bakbygningene til de to husa i Strandgata, som ses på bildet, brant også ned. Eier av huset tv er Thomas Henschien, og av det th, Niels Sørensen Gauslaa. Sofie Emanuelsen hadde butikk i huset.
  Nøkkelord: branntomt, høgt stakittgjerde, klesmote 1913, Mansardtak, prospektkort, Strandgata, Østregate
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10188.tif
 • To hele bygninger nederst i Østregate (vestre side) brant ned i mars 1913. Bakbygningene til de to husa i Strandgata som ses på bildet, brant også ned.Til høyre ser vi det nedbrente bryggerhuset med bakerovn, der baker Johan S. Knudsen i si tid begynte sin virksomhet. Mannen til venstre er Nils Sørensen Gauslaa, eier av huset til høyre. Sofie Emanuelsen var leieboer der og hadde butikk i huset. Eier av huset t.v. var Thomas Henschien.
  Nøkkelord: branntomt, prospektkort, Strandgata, Østregate
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10189.tif
 • Portretter av ´tre tanter + venninde´. Antakelig søstrene Johnsen (Marie, Anna, Agnethe).Hår- og klesmoter fra 1910-1920
  Nøkkelord: gruppebilde, hårfrisyre, klesmote, krage, portrett, puffermer, ung jente
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10190.tif
 • Postkort til Agnethe (Netta) Johnsen fra Maggi, Chicago, USA. Moten sa fløyelskjoler med blondekrage og mansjetter. Legg merke til hårsløyfa, slik var mote i Norge også.
  Nøkkelord: blondekrage, damer, fløyelskjole, fra USA, gardin USA, hårsløyfe 1913, kjolemote USA 1913, mansjetter, portrett, prospektkort
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10191.tif
 • Postkort sendt til Miss Nettus (Agnethe) Johnsen, Tingsaker, Lillesand, Norway, Europa. Bowlerhatten ble enormt populær fra slutten av 1800-tallet, og disse to herrene følger også moten. Hatten har navn etter hattemakerne T. og W. Bowler i England.
  Nøkkelord: bowlerhatt, dresser 1907, gruppebilde, hattemote menn 1907, knallhatt, menn, prospektkort, sigaretter, snipp 1907
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10192.tif
 • Prospektkort som viser Lillesand sentrum og landskapet utenfor mot øst, Fløreneslandet mot Homborsund.
  Nøkkelord: flyfoto, Fløreneslandet, Lillesand kirke, prospektkort, Sentrum, Tingsakerfjorden
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10194.tif
 • Justøybroa midt på bildet går over Sundet fra Skalle til Justøya (t.h.). Vi ser innseilingen til Lillesand havn fra Blindleia. Den åpne fjorden midt på bildet er Skallefjorden. I bakgrunnen servi Bergshaven t.v. og Skauerøya t.h. Huset på odden midt på bildet er Krossviga, der det sies å ha vært vertshus før i tida. Bildet er tatt av Widerøe flyveselskap AS.´Tillatt offentliggjort av Forsvarsstaben.´
  Nøkkelord: Bergshaven, Blindleia, Justøya, Justøybroa, Krossviga, Skalle, Skallefjorden, Skauerøya
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10195.tif
 • Båter på tur fra Lillesand rundt Mortensholmen i forbindelse med ´Lillesand-dagen´. Kortesje, antakelig 1949. Den store båten er MB Åkerøy.
  Nøkkelord: Blindleia, kortesje, MB Åkerøy, prospektkort, Sundet
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10202.tif
 • Bildet er et utklipp. Båten gikk i rute mellom Kristiansand og Arendal, er her på vei østover mot Lillesand havn. I forgrunnen et av skjærene som seinere fikk navn av "Sundekarene". DS Activ er bygd i Hamburg i 1876 og gikk i ruta til 1926. 84 fot, 90 br.rg.t. Passasjerer, post og gods.
  Nøkkelord: Blindleia, dampbåt, DS Activ, fiskerheim, rutebåt, sjekte, Sundekarene, Sundet
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10203.tif
 • Bildet er tatt fra Nygårds jorde mot øst. Vi ser gården på Nedre Tingsaker, og lengst vekk, gården Øvre Tingsaker. Tingsakerfjorden t.h. T.v. ses Bergstø skole (bak huset t.h. i forgrunnen). Utklippsbilde.
  Nøkkelord: Bergstø, Bergstø skole, Nygårds jorde, Tingsaker , Tingsakerfjorden, utklippsbilde
  Sist endret: 22.01.2018
  Filnavn: K-SH-10204.tif