Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Midt i billdet ser vi havna i Gamle Hellesund. Øyene vi ser fra venstre er Steinsøya, Sandøya og Tronderøyene (indre- og ytre). Til høyre har vi Langholmen, Grimsøya og Helløya. Sistnevnte har mest bebyggelse. I 1939 var her bl.a. to butikker, pensjonat, barneskole, styrmannsskole, fotograf, postkontor og tollstasjon. Overvintringsplass for seilskip.
  Nøkkelord: Blindleia, Flyfoto, Gamle Hellesund, Grimsøya, Helløya, Langholmen, Prospektkort, Sandøya, Skjærgård, Steinsøya, Tronderøyene, Uthavner
  Sist endret: 10.11.2017
  Filnavn: K-SH-10096.tif
 • Regatta med klassebåter på fjorden. Tilskuere på Tollbodbrygga, hvor en cruiser- plattgatter med vindskjerm - ligger fortøyd. Ei jente venter på båtskyss? Typiske åpne motorsjekter og en fortøyd vanlig pram i bildet.
  Nøkkelord: cruiser, Lillesand havn, plattgatter, pram, seilbåter, Tollbodbrygga
  Sist endret: 10.11.2017
  Filnavn: K-SH-10099.tif
 • Vestregate har vært ei travel forretningsgate. Bygningene her er fra begynnelsen av 1800-tallet, men 19.03.1910 raste en stor brann som tok med seg fem hus, bl.a. disse to vi ser på bildet. Bygningene er knyttet til meget omfattende forretningsdrift, også den lille bygningen i mellom. Her holdt Helges Studio til. leiligheter har det også vært - og er det fortsatt.
  Nøkkelord: gjenoppbygd, murhus, Vestregade
  Sist endret: 10.11.2017
  Filnavn: K-SH-10098.tif
 • Bildetittelen er misvisende. Krossen ligger lengre vest og er ikke synlig på bildet. Vi ser en del av Blindleia innenfor Ågerøya. Furøysund til venstre, vest for Ågerøya. Jonsøya og Fjelldalsøya ses i bakgrunnen mot fastlandet (Fjelldal og Østre Vallesverd)
  Nøkkelord: Blindleia, Fjelldalsøya, Flyfoto, Furøysund, Jonsøya, Prospektkort, Skjærgård, Ågerøya
  Sist endret: 10.11.2017
  Filnavn: K-SH-10095.tif
 • Øyene vi ser rundt Brekkestø havn er f.v. Gaupholmen, Ullerøya (m. to hus) og Justøya (m. tre hus i Naudesund, som sundet også blir kalt. Vi ser dampskipskaia til h. i bildet.
  Nøkkelord: Brekkestø, Dampskipsbrygge, Frakteskuter, Gaupholmen, Justøya, Prospektkort, Skjærgård, skonnert, Ullerøya, uthavner
  Sist endret: 10.11.2017
  Filnavn: K-SH-10097.tif
 • DS Alfen har gått inn til Tollodbryggen. Huset i forgrunnen er opprinnelig ei sjøbu, fraskilt i 1851. Rundt 1900 bolig, forretningsgård og hotellrom. Huset er kjent som Harald Fjeldals kolonial, selv om den butikken er nedlagt. Da bildet ble tatt kunne det ha vært slakterforretning, broderiforretning og/eller eller skipshandel. Alfen er bygd ved KMV i 1893 og gikk i rute mellom Arendal og Kristiansand til 1934. Skipet har seinere hatt et skiftende liv. Ligger nå (2017) ved Aker brygge i Oslo.
  Nøkkelord: Alfen, Dampbåt, Harald Fjeldal, havna, Tollbodbrygga
  Sist endret: 27.09.2017
  Filnavn: K-SH-10053.tif
 • Miljø tømmerbrygga til venstre. Jernbanespor og vogn. Tre fiskeskøyter fortøyd ved brygga. Midt i bildet Harald Fjeldals kolonial/skipshandel. Kirka oppe til høyre.
  Nøkkelord: jernbanespor, Lillesand havn, Lillesand kirke, Oversiktsbilde, Prospektkort, tømmerbrygga
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10010.tif
 • Fagertun i forgrunnen t.h. Dyrket mark på Dovre. Brentemoen. Lillesand kirke (1889). Deler av Kokkenes. Langbrygga. Julbaugen m/verft. Hus på Gullholmen. Langøya med bolighus, Storegabet, Skogerøya. Saltholmen fyr.
  Nøkkelord: Dovre, Fagertun, Kokkenes, Oversiktsbilde, Prospektkort
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10004.tif
 • Fra v. Kjell Rosenbergs hus, Tømmerbrygga med en ombygd jekt fortøyd. T.h. S.N. Hansens sagbrukstomt m/revet sagbruk. Kirka. Liten seilbåt med rare seil. Typisk postkortmotiv.
  Nøkkelord: bilder, Lillesand havn, Lillesand kirke, Prospektkort
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10006.tif
 • I forgrunnen fra v. antatt Kjell Rosenbergs hus. Tømmerbrygga med stabler av props. T.h. S.N. Hansens sagbruk med mange plankestabler.
  Nøkkelord: Lillesand havn, Lillesand kirke, Prospektkort
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10008.tif
 • Spesiell begivenhet? Norsk- og amerikansk flagg. Defilering forbi Strandgata 10, John. W Eriksens forretning (blader, aviser og elektro). Herreekvipering t.v. Almenningen mot sjøen. Skøyte på Kokkenes. Svinøya i bakgrunnen. T.h. litt av Langbrygga. Bildet tatt fra Emil Knutsens park.
  Nøkkelord: bilder, Strandgata
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10001.tif
 • Lillesand havn tatt fra Batteriheia. Ca. 1950-1952.
  Nøkkelord: Lillesand havn, publikasjoner
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10005.tif
 • Vinterbilde. Tilsynelatende litt snø, og is på Tingsakerfjorden. Sentrum i forgrunnen, Kokkenes t.h. og Bergsø og Brentemoen t.v.
  Nøkkelord: Flyfoto, kirkeheia, Kokkenes, Oversiktsbilde, Prospektkort, Sentrum, Tingsakerfjorden
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10007.tif
 • Før 1920. Vi ser fiskemottaget i bakgrunnen, og Svendsen ark ligger ved brygga. Sank under stormen i 1920. til venstre var fiskehandel (Tobias Knudsen fiskehandj. el.) I førsteetasje finner vi J. B. Jacobsens skipshandel. I andre etasje var Jombru Guldbransjens hotell.H. I bakgrunnen H. J. Hammers murgård fra 1875, byens første murhus.l
  Nøkkelord: Fiskehandel, Lillesand kirke, publikasjoner, Skipshandel, Tollbodbrygga
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10003.tif
 • Bethelskip ved Tollbodbrygga. I forgrunnen Jacobsens skibshandel og fiskemottaket. Skøyter til lands, ei har seil. Typisk postkortformat.
  Nøkkelord: Bethelskip, bilder, Havnebilde, Misjonsskip, Skipshandel
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10002.tif
 • Bebyggelsen nederst i Oddekleiva, stasjonsområdet. Kokkenespynten t.v.
  Nøkkelord: Lillesand havn, Oddekleiva, Oversiktsbilde, Prospektkort, Stasjonsområdet
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10009.tif
 • Et sommerlig flyfoto fra Lillesand, med deler av sentrum, Kirkeheia og Kokkenes med Tingsakerfjorden i bakgrunnen. Vi ser Lillesand kirke.
  Nøkkelord: Flyfoto, kirkeheia, Kokkenes, Lillesand sentrum, Prospektkort, Tingsakerfjorden
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10050.tif
 • Hotel Norge startet driften i 1873. Skrivergården er fra 1810. I forgrunnen ser vi minebøssa til inntekt for familier som var rammet av krigen. Den er satt sammen av to miner, en britisk og en tysk, fra første verdenskrig. Til høyre en bensinstasjon for MIL bensin. Foran hotellet står en kombinert varebuss.
  Nøkkelord: Bensinstasjon, Hotel Norge, Minebøssa, Rutebuss, Skrivergården
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10065.tif
 • Forretninger og bolighus. Hammers kleiv øverst. C.Carlsens kolonial t.h. i drift til 1960-tallet. T.v. går veien til Stene ved bakeriet. Sandsbekken renner åpen bak smijernsgjerdet t.v. og fortsetter under Stene og kommer fram lenger nede. Mann med sykkel og en beundrer.
  Nøkkelord: bakeri, dukkevogn, gatemiljø, grusvei, Prospektkort, Sandsbekken, smijernsgjerde, sykkel
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10052.tif
 • Bygårderer nederst i Øvregate. Apotek t.v. bygd i 1887. Sveitserstil. Detaljrik arkitektur. Baptistkirken lenger oppe t.h. i murstein. Vi ser en hest med kjerre på vei hjem.
  Nøkkelord: apotek, gatemiljø, grusvei, hest, Prospektkort, rennestein, skobutikk
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10051.tif
 • Vi er på Kokkenes med bolighus fra seilskutetida. Til høyre ser vi Kokkenes landhandel og bensinstasjon. En kjørebukk ble brukt til oljeskift.
  Nøkkelord: Bensinstasjon, Kokkenes, Prospektkort
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10067.tif
 • Storgata en sommerdag. Den ble anlagt rundt år 1900 over grunnen til Lillesand Sparebank og ble endel av riksvei 40. I bygningen til høyre var det fotoatelier og sløydlokaler for Brentemoen skole og Middelskolen. Til venstre ser vi Bankparken.l
  Nøkkelord: Bankparken, Prospektkort, Storgata
  Sist endret: 03.07.2017
  Filnavn: K-SH-10059.tif