Er du sikker på at du vil slette dette elementet? Er du sikker på at du vil slette disse 0 elementer?

Last ned

Ops! Noe gikk visst galt. Det ser ikke ut til å ha påvirket dataene dine. Gi beskjed til systemansvarlig dersom problemet fortsetter. Ingen tilgang
Sesjonen utløp. Siden vil bli lastet på nytt.

Behandler...

Filene er klare. Hvis nedlastingen ikke starter av seg selv, klikk på Last ned.

Legg objekter til album

 • Området mellom Vardåsen og Tingsakerfjorden
  Lillesands fotografiske atelier
  Bergstø
  Berstø skole
  Kvivig
  reperbane
  Reperbanen
  Solheim
  Ørving
  Reperbanen i forgrunnen, hvor de lagde tauverk til skip, og som har gitt navn til området. Den var i drift fra ca 1870 til 1910. Repslageren het Knud Peder Knudsen og var dansk. Svennen het Anders Jönson og var svensk. Bygningen var 45 m lang og inneholdt lagerrom for hamp og ferdigvare, tjærehus og sjølve banen der tauverket ble spunnet og slått. Hestevandring. Heimehuset bak banen. Til venstre ser vi gården Solheim og helt til h. mot sjøen Kvivigs eiendom. Mellom dem ligger bl.a. Bergstø skole og Knudsens landhandel. De små holmene kalles Ternholmene. Folk kan vasse ut til disse. Fløresteinen i bakgrunnen.
 • Veien over Sandsmyra med bygninger på nordsida.
  Ukjent
  "tannstikk" Jugend
  ark
  buevinduer
  etasjeskiller
  farga listverk
  forretningsbygg
  grusvei
  hekk
  Jugendhus
  klesdrakter 1915
  krysspostvinduer
  liggende klenning
  murbygning
  Murgården
  personer
  rundt gavlvindu
  Sandsmyra
  stort takutspring
  sveitserhus
  synlige bjelker
  takpynt
  teglsteinstak
  vindusgesims
  Murgården er en forretningsgård i Jugendstil med den typiske arken på taket, bygd i 1913, etter en brann. Inger Olsen, enke etter Jahn Olsen, som døde i brannen, fikk bygd huset opp igjen. Det ble bordkledd i 1955. Nabohuset i forgrunnen er et typisk hus fra før århundreskiftet i tilpasset sveitserstil, bygd 1896. Eier var Reinert Nilsen (tømmermann). Huset brant seinere, muligens i 1980-åra.
 • Øverst i Øvrebyen
  Ukjent
  Fagerheim
  Lillesand-Flaksvandsbanen
  Lofthus
  Snøringsmoen
  utklippsbilde
  Vardåsen
  De nærmeste fem husene på Lofthus ble revet i forbindelse med byggingen av ny stamvei like før 1960. Vi kan kjenne igjen Snøringsmoen og huset til blikkenslager Tønnesen t.v. Disse står fortsatt. Gårdshuset vi ser t.h. er Fagerheim. Vardåsen i bakgrunnen. Over jordene i forgrunnen ses jernbanesporet til Lillesand-Flaksvandsbanen. Utklippsbilde.
 • DS Skjold i Sundet
  Ukjent
  Blindleia
  bording
  dampbåt
  Eriksbergs mek. veksted
  folkemengde
  livbåt
  rutebåt
  Skjold
  Sundet
  DS Skjold er bygd ved Eriksbergs mek. verksted i Gøteborg i 1875 for et AS i Sandefjord. Det hadde vekslende drift og eierskap fram til 1892, da det ble satt i rute mellom Kristiansand og Lillesand. Båten ble solgt i 1945 til et selskap i Oslo og endte sine dager som lekter. Skjold var opprinnelig et dampskip av mykt jern på 78,2' X 16,5' og dybde 7,9. Da bildet ble tatt, var Trygve Thorvaldsen fra Ågerøya skipper ombord. Her ser vi en bording med småbåt fra området.
 • Broa over Moelva ved Tingsaker camping
  Ukjent
  grusvei
  Moelva
  stabbestein
  Tingsaker bro
  utklippsbilde
  Øvre Tingsaker
  Tingsakerbroa over Moelva ble bygd 1901 - 1905, med stabbesteiner og pent tilhogde brokar. Utbedra av tyskerne under siste krig. Huset t.v. tilhørte Amanda Pedersen. Vi ser gården på Øvre Tingsaker. Utklippsbilde.
 • Lillesand havn
  Ukjent
  bark
  farga listverk
  fullrigger
  Kokkenes
  Lillesand havn
  Lillesand kirke
  lykt
  seilskip
  Seilskuter i opplag i Lillesand havn på slutten av 1800-tallet. Kokkenes og Lillesand kirke i bakgrunnen.
 • Gårdsbruk på Ytre Eigeland
  Ukjent
  1700-tallshus
  Eigeland
  farga lister
  fest
  gårdsbruk
  halvvalm
  hekk
  inngangsdør
  klesmote 1920
  laftehus
  løe
  låve
  midtgangshus
  overlysvindu
  personer
  smårutete vinduer
  stående klenning
  teglsteinstak
  tilbygg
  Ytre Eigeland
  Gårdstun med bygninger fra forskjellige tidsepoker. Fridag og fest på gården. Gårdsnr. 24, bruk nr. 1.
 • Østregate
  Ukjent
  Arbeiderforeningen
  ark
  bakeri
  brennevinsutsalg
  butikklokale
  butikkvinduer
  etasjeskiller
  gavlvindu
  grusvei
  hestespor
  kringle
  krysspostvindu
  person
  skilt
  steintrapp
  Østregate
  Huset nærmest t.v. er Posthuset, en forretningsgård med mange virksomheter opp gjennom tidene, bl.a. brennevinsutsalg i 1880 (se skiltet). En svensk baker, Emanuel Petterson, hadde bakeriet t.h. I det store huset bak bodde skipsbygger og reder Peder Knudsen. Det mørke huset t.v.ble kjøpt av Lillesand Arbeiderforening, som hadde det til 1923. Mellom disse husene sto et mindre hus som brant ned i en større brann i 1910, og ble seinere erstattet av murbygning.